Dansk  

Välkommen till Nordisk Svets Kontroll AB ett bolag i NSK Gruppen


Safe Control NDT AB i Varberg har sedan starten av sin verksamhet 1995 blivit en av Skandinaviens ledande leverantörer av oförstörande provning. Tack vare en bred kompetens och modern portabel utrustning kan vi utföra uppdrag på det mest svårtillgängliga platser med hög precision.

Safe Control NDT AB blev uppköpt av AGR Group AS år 2007 och de blev i sin tur uppköpta av Oceaneering International Inc år 2011. Den 1 Januari 2013 köpte Lars Carlsson den svenska delen av Oceaneering och startade igen Safe Control NDT AB.

Den 5 Februari 2016 gick NSK A/S in som delägare i Safe Control NDT AB med ett innehav av 70% av företagsaktierna samt att Lars Carlsson, Linda Carlsson och Linus Carlsson innehar 10% varderaNordisk Svets Kontroll AB finns i Varberg, Hässleholm, Stenungsund och Göteborg


Nordisk Svets Kontroll AB har sitt huvdkontor i Varberg och har filialer i Hässleholm, Stenungsund och Göteborg.


Dansk